wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-15 z 15  pokazuj  pozycji

ZP.271.25.SM.23 Świadczenie usługi monitoringu miejskiego na terenie Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-12-05 -- --
ZP.271.17.RIiGK.23 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-10-06 -- 2024-01-08
ZP.271.02.RIiGK.23 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-02-06 -- 2023-04-05
ZP.271.24.RŚiGO.22 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-11-30 -- 2023-01-12
ZP.271.03.OPS.22 Świadczenie usług cateringu w Klubie Seniora we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-07-04 -- 2022-08-19
ZP.271.14.RIiGK.22 Dostawa materiałów na odbudowę zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-06-21 -- 2022-07-07
ZP.271.15.RIiGK.22 Odbudowa zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie z materiałów dostarczonych przez zamawiającego. Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-06-21 -- 2022-07-13
ZP.271.11.RIiGK.22 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na "Rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 215 we Władysławowie" w ramach zadania pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi. Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-04-19 2022-05-10 10:00 --
ZP.271.02.RIiGK.22 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-02-02 -- 2022-04-05
ZP.271.29.RŚiGK Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-11-22 -- --
ZP.271.20.RIiGK.21 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych zagospodarowaniem terenu w zakresie dostosowania istniejących ścieżek terenowych do standardów zrównoważonych tras rowerowych typu "singletrack" oraz budowy małej architektury, zlokalizowanego w Chłapowie na terenie działek 35/1, 36/1, obręb 0002-Chłapowo. Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-08-04 -- 2021-09-16
ZP.271.03.RIiGK.20 Kompleksowa usługa oświetlenia Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-01-16 2020-02-04 10:00 2020-03-20
ZP.271.02.RIiGK.19. Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2019-01-18 2019-01-28 10:00 --
ZP.271.56.RSiGO Wykonywanie zadań własnych Gminy Władysławowo o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i w celu zaspokojenia usług publicznych, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2018-12-10 2018-12-20 12:08 --
ZP.271.53.RsiGO.18 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2018-11-08 2018-11-16 11:00 2018-11-16

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa