Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 233  pokazuj  pozycji

RIiGK.ZO.11.2024 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe oraz poziome) Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-04-05 2024-04-12 09:00 2024-04-15
RIiGK.ZO.10.2024 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-29 2024-04-05 09:00 2024-04-05
RIiGK.9.2024 Zakup i dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych typu yomb, podwójnie zbrojonych o wym. o wymiarach 100x75x12,5 cm w kolorze szarym. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-03-27 2024-04-05 12:00 2024-04-08
RIiGK.ZO.7.2024 dostawa i montaż szafki z gniazdami na terenie skweru w Tupadłach Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2024-03-22 2024-03-29 12:00 2024-04-04
RIiGK.ZO.08.2024 Zakup oraz montaż 1 szt. samoobsługowej stacji naprawy rowerów we wiacie rowerowej w miejscowości Rozewie Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-03-21 2024-03-25 12:00 2024-04-03
RIiGK.ZO.06.2024 zakup oraz montaż 1 szt. samoobsługowej stacji naprawy rowerów we wiacie rowerowej w miejscowości Rozewie Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-15 2024-03-21 08:24 2024-03-21
RIiGK.ZO.4.2024 Jednorazowe czyszczenie separatorów, współpracujących z nimi osadników oraz odbiór i unieszkodliwienie odpadów wraz z kontrolą stanu technicznego elementów składowych przedmiotowych urządzeń w 2024r. zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-08 2024-03-18 12:00 2024-03-20
RIiGK.ZO.3.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia dróg w gminie Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-07 2024-03-14 14:00 2024-03-21
RIiGK.ZO.01.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa wejścia na plażę nr 44 w Karwi” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-01-18 2024-01-25 13:00 2024-01-29
RIiGK.ZO.54.2023 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, wywozie i utylizacji selektywnie zebranych odpadów z Cmentarza Komunalnego we Władysławowie. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-12-11 2023-12-15 10:00 2024-01-11
RIiGK.ZO.53.2023 Wykonanie, dostawa i montaż urządzenia zabawowego z tworzywa sztucznego posiadającego certyfikat na placu zabaw w Jastrzębiej Górze. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2023-11-30 2023-12-08 10:00 2023-12-14
RIiGK.ZO.52.2023 wykonanie oraz dostawa 3 sztuk tablic informacyjnych Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-11-08 2023-11-14 13:00 2023-11-15
RIiGK.ZO.51.2023 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe oraz poziome) na placu nowopowstałego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-11-06 2023-11-10 09:00 2023-11-14
RIiGK.ZO.50.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa wejścia na plażę nr 21 w Chałupach” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-11-02 2023-11-07 13:00 2023-11-09
RIiGK.ZO.49.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa wejścia na plażę nr 21 w Chałupach” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-10-24 2023-10-30 13:00 2023-10-31
RIiGK.ZO.48.2023 Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją projektową dla inwestycji pn.: „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. J. Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie”. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-10-18 2023-10-25 14:00 --
RIiGK.ZO.47.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji odgromowej budynku „D” ZS 1 we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-10-16 2023-10-23 14:00 2023-10-24
RIiGK.ZO.46.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa wejścia na plażę nr 21 w Chałupach” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-10-11 2023-10-18 13:00 2023-10-24
RIiGK.ZO.45.2023 Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń posiadających certyfikat na placu zabaw we Władysławowie przy ul. Unruga. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-10-02 2023-10-05 10:00 2023-10-09
ZFZ.ZO.3.2023 Wyposażenia laboratorium energii odnawialnej Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-09-28 2023-10-06 12:00 2023-10-06
RIiGK.ZO.44.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wymianą opraw oświetleniowych ulicznych sodowych na LED na terenie gminy Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-09-22 2023-10-02 15:00 2023-10-04
RIiGK.ZO.43.2023 Przedmiot zamówienia obejmuje utwardzenie terenu o wymiarach 35m x 5m, działki gminnej . Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2023-09-19 2023-09-22 10:00 2023-09-28
RIiGK.ZO.41.2023. Utwardzenie terenu o wymiarach 35m x 5m, działki gminnej nr 770/2 obręb 0005 Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2023-09-14 2023-09-19 10:00 2023-09-19
RIiGK.ZO.42.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa wejścia na plażę nr 21 w Chałupach” Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-09-14 2023-09-20 13:00 2023-09-27
RIiGK.ZO.41.2023 Utwardzenie terenu o wymiarach 35m x 5m, działki gminnej nr 770/2 obręb 0005 Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2023-09-14 2023-09-19 10:00 2023-09-14

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa