Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 158  pokazuj  pozycji

ZP.271.02.RŚiGO.24 Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w toaletach publicznych zlokalizowanych we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-29 2024-03-11 10:00 2024-04-10
ZP.271.01.ZAU.24 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-18 2024-01-30 10:00 2024-02-22
ZP.271.27.RŚiGO.23 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych we Władysławowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-04 2023-12-15 10:00 2024-01-12
ZP.271.28.RIiGK.23 Dostawa wyposażenia biur w Urzędzie Miejskim we Władysławowie -etap drugi - w ramach zadania pn. „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie” Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-29 2023-12-07 08:00 2024-01-22
ZP.271.26.RIiGK.23 „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Gen. J. Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie”. Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-23 2023-12-08 08:00 2023-12-08
ZP.271.23a.RIIGK.23 Dostawa wyposażenia biur w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w ramach zadania pn. „Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie” Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-22 2023-11-30 10:00 2024-01-22
ZP.271.21.RIiGK.23 Przebudowa wnętrza Ratusza Miejskiego we Władysławowie w ramach zadania pn. "Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie" Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-13 2023-11-28 10:00 2023-12-06
ZP.271.24.RIiGK.23 Przebudowa drogi gminnej ul. Fenikowskiego we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-13 2023-11-28 10:00 2023-12-12
ZP.271.22.RIiGK.23 Opracowanie projektu termomodernizacji istniejącego budynku OSP w Jastrzębiej Górze wraz z niezbędną przebudową i rozbudową Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-24 2023-11-03 10:00 2023-11-16
ZP.271.19.RIiGK.23 Modernizacja drogi gminnej ul. Spokojnej oraz ul. Merkleina we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-19 2023-11-03 10:00 2023-11-15
ZP.271.20.RIiGK.23 Remont drogi gminnej ul. Stoczniowców we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-19 2023-11-03 10:00 2023-11-15
ZP.271.18.RIiGK.23 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę dla zadania: „Adaptacja istniejącego budynku „D” na potrzeby żłobka i przedszkola oraz koncepcji budowy łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu.” Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-12 2023-10-24 10:00 2023-11-09
ZP.271.13.RIiGK.23 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ramach Projektu „Słoneczne Szkoły powiatu puckiego Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-03 2023-10-20 10:00 2023-11-28
ZP.271.16.RIiGK.23 Budowa oświetlenia drogowego ulic oraz placu zabaw w Gminie Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-29 2023-10-18 10:00 2023-11-13
ZP.271.15.RIiGK.23 Remont drogi gminnej ul. Stoczniowców we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-27 2023-10-13 10:00 2023-10-13
ZP.271.14.RIiGK.23 Modernizacja placu zabaw przy ul. Szkutników i Źrdódlanej we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-21 2023-10-10 10:00 2023-10-24
ZP.271.12.RIiGK.23 Remont istniejącego pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbką blacharską oraz wzmocnienie nadproży w korytarzu wentylacyjnym powierzchni dachu segmentu D budynku Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-14 2023-09-29 10:00 2023-10-12
ZP.271.11.RIiGK.23 Budowa oświetlenia drogowego ul. Karwieńskiej i Krokowskiej w Gminie Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-13 2023-08-01 10:00 2023-09-07
ZP.271.08.RIiGK.23 Udzielenie Gminie Władysławowo długoterminowego kredytu złotówkowego do kwoty 31 591 125,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-12 2023-07-14 10:00 2023-09-07
ZP.271.01.CK.23 Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Tupadły Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-16 2023-06-01 10:00 2023-06-14
ZP.271.06.RIiGK.23 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karwieńskiej i ul. Krokowskiej w Ostrowie w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-12 2023-06-13 10:00 2023-07-12
ZP.271.07.RIiGK.23 Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi parkingów w strefie płatnego parkowania Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-09 2023-05-24 10:00 2023-06-05
ZP.271.05.RIiGK.23 Budowa drogi gminnej ul. Szkolnej i Gryfa Pomorskiego w Tupadłach (...). Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-26 2023-05-19 10:00 2023-06-22
ZP.271.04.RIiGK.23 Budowa oświetlenia drogowego ulic na terenie Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-03 2023-03-23 10:00 2023-06-20
ZP.271.03.RIiGK.23 Budowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Tupadłach wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej (etap drugi) Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-23 2023-03-20 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa