Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 133  pokazuj  pozycji

ZP.271.01.OPS.23 Świadczenie usług animatora społeczno-środowiskowego w Klubie Seniora we Władysławowie w ramach projektu "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów", współfinansowanego ze środków UE w ramach projektu "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" z dnia 27.11.2020r. Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-23 2023-02-03 10:00 2023-02-06
ZP.271.01.RŚiGO.23 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-02-07 10:00 2023-02-24
ZP.271.32.RIiGK.22 Świadczenie usług konserwacji oświetlenia stanowiącego własność Gminy Władysławowo (na terenie Gminy Władysławowo.) Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-20 2022-12-29 10:00 2023-01-05
ZP.271.31.ZAU.22 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych oraz drobnego sprzętu mechanicznego Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-09 2022-12-20 10:00 2023-02-07
ZP.271.30.RIiGK.22 Budowa odcinka ul. Pustki w Ostrowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-02 2022-12-21 10:00 2023-01-04
ZP.271.29.RIiGK.22 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży drogowej w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-21 2022-12-05 10:00 2023-03-08
ZP.271.28.RŚiGO.22 Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-16 2022-12-09 10:00 2023-02-07
ZP.271.27.RIiGK.22 Modernizacja drogi gminnej, ul. Ludzi Morza w Chłapowie poprzez ułożenie płyt prefabrykowanych typu Yomb Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-10 2022-11-25 10:00 2022-12-05
ZP.271.16.RIiGK.22 Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-10-12 2022-11-28 10:00 2023-02-07
ZP.271.23.RŚiGO.22 Odbiór i transport odpadów ulegających biodegradacji ( w tym choinek) z nieruchomości na terenie Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-07 2022-11-18 10:00 2023-01-04
ZP.271.22.RŚiGO.22 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo w latach 2023 - 2024 Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-07 2022-11-21 10:00 2023-01-09
ZP.271.26.RIiGK.22 Budowa ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z kanalizacją deszczową w ul. Żarnowcowej, celem odprowadzenia wód deszczowych Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-05 2022-10-24 10:00 2022-11-16
ZP.271.25.RIiGK.22 Remont nawierzchni bitumicznej ul. Zygmunta III w Jastrzębiej Górze na odc. 158 mb. oraz remont nawierzchni bitumicznej ul. Parkowej we Władysławowie na odc. 282 mb. Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-30 2022-10-17 10:00 2022-10-31
ZP.271.21.RIiGK.22 Budowa odcinka ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie – Etap I, od skrzyżowania z ul. Geodetów do granicy administracyjnej Gminy Władysławowo wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i usunięciem kolizji w zakresie sieci teletechnicznej Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-26 2022-10-24 10:00 2022-11-28
ZP.271.20.RIiGK.22 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla inwestycji "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Karwi o salę gimnastyczną i dodatkowe sale lekcyjne". Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-08 2022-09-23 10:00 2022-10-18
ZP.271.19.RIiGK.22 Budowa linii światłowodowej monitoringu miejskiego w Gminie Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-31 2022-09-23 10:00 2022-10-17
ZP.271.18.RIiGK.22 Budowa wejść na plażę nr 1 – 7, 9 we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-16 2022-09-01 10:00 2023-03-01
ZP.271.17.RIiGK.22 Remont nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Droga Chłapowska we Władysławowie, na odcinku od ul. Gdańskiej do przejazdu kolejowego Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-09 2022-08-25 10:00 2022-10-14
ZP.271.01.OSIR.22 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Chłapowo Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-18 2022-08-25 10:00 2022-10-12
ZP.271.05.RIiGK.22 Budowa wejść na plażę nr 1 – 7, 9 we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-11 2022-08-08 10:00 2022-08-12
ZP.271.01.OPS.22 Świadczenie usług cateringu w Klubie Seniora we Władysławowie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr RPPM.06.02.02-22-0043/20 pn. "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" z dnia 27.11.2020r. Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-06 2022-06-20 10:00 2022-06-23
ZP.271.02.OPS.22 Świadczenie usług animatora społeczno-środowiskowego w Klubie Seniora we Władysławowie w ramach projektu "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-02 2022-06-20 10:00 2022-06-21
ZP.271.08.RIiGK.22 Modernizacja oświetlenia tradycyjnego w budynku Domu Rybaka we Władysławowie, w ramach zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-24 2022-06-15 10:00 2022-07-06
ZP.271.13.RIiGK.22 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na "Rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 215 we Władysławowie" w ramach zadania pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi. Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-05-06 2022-06-20 10:00 2022-10-12
ZP.271.12.RIiGK.22 Budowa zbiorników retencjonujących wodę deszczową w ciągu ul. Portowej we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-22 2022-05-12 10:00 2022-05-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa