Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 194  pokazuj  pozycji

Wykonanie, dostawa i montaż stołu betonowego do gry w szachy z dwoma taboretami. RIiGK.ZO.4.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-03-13 10:26
Wymiana nawierzchni poprzez wykonanie nawierzchni bezpiecznej z elementów (płyt) gumowych SBR o wymiarach 50x50cm zakupionych przez Zamawiającego, RIiGK.ZO.2.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-02-15 10:14
Opracowanie projektów zmian organizacji ruchu (oznaczenie pionowe i poziome) na nw. Drogach publicznych gminnych i powiatowych na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo RIiGK.ZO.1.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-02-15 09:41
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, wywozie i utylizacji selektywnie zebranych odpadów z Cmentarza Komunalnego we Władysławowie. RIiGK.ZO.29.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-01-12 12:16
Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń posiadających certyfikat na placu zabaw we Władysławowie przy ul. Stadionowej: - dużego zespołu linariów o wymiarach 850 x 740 (+/-10cm), wysokości całkowitej 285cm, składającego się z 7 różnych linariów. - trampoliny kwadratowej o wymiarach 150x150cm. RIiGK.ZO.28.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-10-19 07:36
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze (dz. 1/2_1 i 1/7_1, obręb Jastrzębia Góra) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z oświetleniem. RIiGK.ZO.27.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-10-04 15:19
PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W DWÓCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE WŁADYSŁAWOWA TJ. BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO PRZY UL. STADIONOWEJ 4 I PRZY UL. DROGA CHŁAPOWSKA 61 Z ROZDZIELNIKAMI CIEPŁA NA POSZCZEGÓLNE MIESZKANIA ORAZ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ DO ZASILANIA KOTŁÓW RIiGK.ZO.25.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-10-04 13:04
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego zejścia na plażę nr 25 w Jastrzębiej Górze (dz. 1/2_1 i 1/7_1, obręb Jastrzębia Góra) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z oświetleniem. RIiGK.ZO.23.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-09-07 08:34
Wykonanie, dostawa i montaż dużego elementu na placu zabaw, składającego się z dużej wieży, mniejszej wieżyczki i 3 zjeżdżalni na placu zabaw w Jastrzębiej Górze przy szkole podstawowej. RIiGK.ZO.24.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-08-31 13:55
Wykonanie, dostawa i montaż zjazdu linowego tyrolka na skwerze rekreacyjno-sportowym w Tupadłach, działka nr 268/10 obręb Tupadły. RIiGK.ZO.18.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-06-28 14:36
Gmina Władysławowo zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi parkingów w strefie płatnego parkowania w pasie drogowym dróg gminnych w miejscowości Chałupy w terminie od 01.07.2022 roku do 31.08.2022 roku. RIiGK.ZO.22.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-06-22 14:39
Stworzenie STREFY TEQ na terenie Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (działka nr 77/5 obręb 04 Władysławowo) w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego. RIiGK.ZO.21.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-06-01 10:38
Zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi parkingów w strefie płatnego parkowania w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Władysławowo w terminie od 15.06.2022 roku do 31.08.2022 roku. RIiGK.ZO.20.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-05-23 15:06
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z elementów (płyt) gumowych SBR o wymiarach 50x50cm w kolorze czerwonym/ceglastym z zaznaczeniem w innym kolorze gry w klasy wraz z numerkami od 1-10 na placu zabaw o wymiarach 21m x 11m przy szkole podstawowej w Chłapowie pod istniejącymi elementami zabawowymi z dopasowaniem grubości nawierzchni do urządzeń tj. od 35-75 mm RIiGK.ZO.19.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-05-19 13:24
Stworzenie STREFY TEQ na terenie Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie (działka nr 77/5 obręb 04 Władysławowo) w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego. RIiGK.ZO.17.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-05-17 13:22
Wykonanie kolorowej nawierzchni bezpiecznej z elementów (płyt) gumowych SBR o wymiarach 50x50cm na placu zabaw o wymiarach 21m x 11m przy szkole podstawowej w Chłapowie pod istniejącymi elementami zabawowymi RIiGK.ZO.12.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-05-13 09:07
Wykonanie, dostawa i montaż toru sprawnościowego, piramidy linowej oraz huśtawki bocianie gniazdo w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego pn. „Ścieżka zdrowia – odzyskać sprawność” we Władysławowie na działce nr 77/5 obręb 04 Władysławowo RIiGK.ZO.11.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-05-04 10:51
Budowa trzech piłkochwytów wzdłuż boisk piłkarskich przy ul. Żwirowej we Władysławowie, wykonanych ze słupa stalowego, profil zamknięty, malowane proszkowo, kolor zielony RAL 6005 RIiGK.ZO.16.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-19 15:11
Opracowanie Gminnego PROGRAMU Opieki nad Zabytkami w Gminie Władysławowo na lata 2022-2025. RGNiGP.ZO.1.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-12 13:31
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ISTNIEJĄCE PLACE ZABAW NA TERENIE GMINY WŁADYSŁAWOWO RIiGK.ZO.14.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-12 13:14
Budowa trzech piłkochwytów wzdłuż boisk piłkarskich przy ul. Żwirowej we Władysławowie, wykonanych z elementów ocynkowanych i malowanych proszkowo RAL 6005. RIiGK.ZO.15.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-12 09:54
Dostawa i montaż elementu na plac zabaw w Chałupach przy ul. Bosmańskiej w postaci statku o wymiarach ok 8,80m/4,00m. RIiGK.ZO.8.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-11 14:27
Wykonanie, dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego pn. „Plac zabaw Leśny Zakątek” w Rozewiu na działce nr 196 obręb Rozewie. RIiGK.ZO.10.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-08 13:52
Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego na terenie dróg gminnych i powiatowych oraz parkingach, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych, metodą cienkowarstwową natryskową przy użyciu specjalistycznej farby drogowej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej w rozbiciu na poszczególne ulice przy uwzględnieniu szacunkowej pow. ok. 4000 m2. RIiGK.ZO.7.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-08 08:47
Wykonanie, dostawa i montaż stałej wystawy plenerowej pn. „Historia Rybołówstwa Północnych Kaszub” na terenie zielonym przy ul. Sosnowej w Ostrowie (działka nr 84/11). RIiGK.ZO.9.2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-04 14:42

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa