Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 245  pokazuj  pozycji

RIiGK.ZO.11.2024 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe oraz poziome) Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2024-04-15 09:20
RIiGK.9.2024 Zakup i dostawa fabrycznie nowych płyt drogowych typu yomb, podwójnie zbrojonych o wym. o wymiarach 100x75x12,5 cm w kolorze szarym. Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2024-04-08 09:16
RIiGK.ZO.10.2024 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2024-04-05 09:48
RIiGK.ZO.7.2024 dostawa i montaż szafki z gniazdami na terenie skweru w Tupadłach Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2024-04-04 11:15
RIiGK.ZO.08.2024 Zakup oraz montaż 1 szt. samoobsługowej stacji naprawy rowerów we wiacie rowerowej w miejscowości Rozewie Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2024-04-03 08:26
RIiGK.ZO.3.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia dróg w gminie Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2024-03-21 11:03
RIiGK.ZO.02.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy. Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2024-02-21 15:00
RIiGK.ZO.01.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa wejścia na plażę nr 44 w Karwi” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy. Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2024-01-29 08:57
RIiGK.ZO.54.2023 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, wywozie i utylizacji selektywnie zebranych odpadów z Cmentarza Komunalnego we Władysławowie. Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2024-01-11 08:43
RIiGK.ZO.53.2023 Wykonanie, dostawa i montaż urządzenia zabawowego z tworzywa sztucznego posiadającego certyfikat na placu zabaw w Jastrzębiej Górze. Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-12-14 16:06
RIiGK.ZO.51.2023 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe oraz poziome) na placu nowopowstałego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) we Władysławowie Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-11-14 15:14
RIiGK.ZO.50.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa wejścia na plażę nr 21 w Chałupach” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy. Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-11-09 08:23
RIiGK.ZO.49.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa wejścia na plażę nr 21 w Chałupach” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy. Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-10-31 14:39
RIiGK.ZO.48.2023 Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją projektową dla inwestycji pn.: „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. gen. J. Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie”. Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-10-27 14:31
RIiGK.ZO.46.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa wejścia na plażę nr 21 w Chałupach” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy. Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-10-24 14:17
RIiGK.ZO.45.2023 Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń posiadających certyfikat na placu zabaw we Władysławowie przy ul. Unruga. Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-10-09 10:20
ZFZ.ZO.3.2023 Wyposażenia laboratorium energii odnawialnej Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-10-06 12:33
RIiGK.ZO.44.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wymianą opraw oświetleniowych ulicznych sodowych na LED na terenie gminy Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-10-04 12:55
RIiGK.ZO.36.2023 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ I DECYZJI ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ/DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2 2023-10-03 08:50
RIiGK.ZO.39.2023 Aktualizacja ewidencji dróg oraz sporządzenie rocznych przeglądów dróg i obiektów inżynierskich na terenie Gminy Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-10-02 13:45
RIiGK.ZO.38.2023 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ I POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA INWESTYCJI PN: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-OŚWIATOWEGO „D” NA ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. DROGOWCÓW WE WŁADYSŁAWOWIE.” Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-28 14:45
RIiGK.ZO.43.2023 Przedmiot zamówienia obejmuje utwardzenie terenu o wymiarach 35m x 5m, działki gminnej . Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-28 11:48
RIiGK.ZO.42.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa wejścia na plażę nr 21 w Chałupach” Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-27 12:20
RIiGK.ZO.40.2023 BIEŻĄCA KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY WŁADYSŁAWOWO NA ZLECENIE I WG . POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-27 11:50
RIiGK.ZO.41.2023. Utwardzenie terenu o wymiarach 35m x 5m, działki gminnej nr 770/2 obręb 0005 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-09-19 14:16

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa