Wyszukiwarka

Pozycje 1-25 z 38  pokazuj  pozycji

ZP.271.02.RŚiGO.24 Świadczenie usług bieżącego utrzymania czystości w toaletach publicznych zlokalizowanych we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie krajowe jsp.demand.notice.public.list.demand.realizationtype.primary_tender Usługi 2024-04-10 2024-04-10 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.08.RIiGK.23 Udzielenie Gminie Władysławowo długoterminowego kredytu złotówkowego do kwoty 31 591 125,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-07 2023-09-07 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.02.RIiGK.23 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-04-05 2023-04-05 Sylwia Blok
ZP.271.16.RIiGK.22 Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215 Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2023-02-07 2023-02-07 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.22.RŚiGO.22 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo w latach 2023 - 2024 Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-09 2023-01-09 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.23.RŚiGO.22 Odbiór i transport odpadów ulegających biodegradacji ( w tym choinek) z nieruchomości na terenie Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-04 2023-01-04 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.31.RIiGK.20 Budowa oświetlenia drogowego ul. Floriana Ceynowy we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-02-02 2021-02-02 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.30.RIiGK.20 Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie oraz przy ul. 1000-lecia P.P. 2 we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-02-01 2021-02-01 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.26.RIiGK.20 Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia drogowego ulic w Gminie Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-30 2020-12-30 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.20.RŚiGO.20 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-17 -- Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.29.RIiGK.20 Budowa drogi gminnej ulicy Floriana Ceynowy oraz ul. Długiej we Władysławowie Zamówienie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-16 2020-12-16 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.24.RIiGK.20 Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy Droga Chłapowska we Władysławowie (etap I) Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-08 2020-12-08 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.25.RIiGK.20 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-01 2020-12-01 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.21.RIiGK.20 Wykonanie remontu nawierzchni chodnika stanowiącego część dojścia do plaży na wejściu nr 16 w Rozewiu. Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-11-30 2020-11-30 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.17.RIiGK.20 Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania czterech stref (obszarów), położonych na terenie miejscowości Jastrzębia Góra Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-17 2020-11-17 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.27.RŚiGO.20 Sukcesywna dostawa worków do segregacji odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-17 2020-11-17 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.23.RIiGK.20 Dostawa i montaż 1000 szt. słupków miejskich z odblaskami, wykonanych z tworzyw sztucznych Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-09 2020-11-09 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.16.RIiGK.20 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji parku leśnego we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-27 2020-08-27 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.13.RIiGK.20 Udzielenie Gminie Władysławowo kredytu bankowego na realizację dwóch zadań inwestycyjnych Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-21 2020-07-21 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.15.RIiGK.20 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewaloryzacji parku leśnego we Władysławowie Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-16 2020-07-16 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.11.RIiGK.20 Budowa oświetlenia drogowego ul. Lewińskiego w Karwi (etap 1) oraz oświetlenia i gniazd altany i sceny skweru rekreacyjnego w Ostrowie Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-05-22 2020-05-22 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.05.RIiGK.20 Udzielenie Gminie Władysławowo kredytu bankowego do kwoty w wysokości 3 000 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-24 2020-04-24 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.03.RIiGK.20 Kompleksowa usługa oświetlenia Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2020-03-20 2020-03-20 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.01.RIiGK.20 Przebudowa i rozbudowa fragmentu segmentu "C" budynku Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie wraz z elementami zagospodarowania terenu Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-19 2020-03-19 Barbara Zawilińska-Biernacik
ZP.271.02.RŚiGO.20 Sukcesywna dostawa worków do segregacji odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-24 2020-02-24 Barbara Zawilińska-Biernacik

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa