Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-23 z 23  pokazuj  pozycji

RIiGK.ZO.02.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa nawierzchni wejścia na plażę nr 41 w Karwi” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-16 2024-02-21 12:00 --
RŚiGO.ZO.1.2023 Naprawa dwustanowiskowej toalety publicznej, zlokalizowanej przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie, w ramach rozeznania rynku. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-02-17 2023-02-24 12:00 --
IOD.ZO.1.2022 Zakup i dostawa sprzętu i systemów teleinformatycznych Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-12-22 2022-12-28 14:00 --
RIiGK.ZO.26.2022 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w tym zakup i dostawa elementów (płyt) gumowych SBR o wymiarach 50x50cm w kolorze czerwonym/ceglastym z zaznaczeniem w innym kolorze gry w klasy wraz z numerkami od 1-10 z przeznaczeniem na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chłapowie o wymiarach 21m x 11m. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-09-21 2022-09-26 12:00 --
RPKiSS.ZO.1.2022 Usługa drukowania i dostawy do Urzędu Miejskiego we Władysławowie miesięcznika Biuletyn Informacyjny Gminy Władysławowo „Ratusz”. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-07-06 2022-07-15 14:00 --
ŚS.271.10.U.2021 Świadczenie usług dietetycznych w Klubie Seniora we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-11-09 2021-11-24 00:00 --
ŚS.271.09.U.2021 Świadczenie usługpsychologicznych w Klubie Seniora we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-11-09 2021-11-24 00:00 --
ŚS.271.08.U.2021 Świadczenie usług podologicznychw Klubie Seniora we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-11-09 2021-11-24 00:00 --
ŚS.271.07.U.2021 Świadczenie usług fizjoterapeutycznych w Klubie Seniora we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-11-09 2021-11-24 00:00 --
RIiGK.ZO.28.2021 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla elementów projektu pn. "Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego Władysławowo" - Etap II (zadanie nr 5, 6, 7, 9)". Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-09-22 2021-10-05 12:00 --
RIiGK.ZO.24.2021 Dostawa i montaż elementów zagospodarowania terenu, w tym: 1) stacja naprawy rowerów - 1 szt., 2) wiata o wymiarach 4 m x 4m - 1 szt., 3) stojak rowerowy - 3 szt., 4) ławka - 2 szt., 5) stół - 1 szt., 6) kosz na śmieci - 1 szt., na terenie działki nr 110 arkusz 9, obręb Jastrzębia Góra. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2021-06-17 2021-06-25 12:00 --
SM.ZO.01.2021 Usługa monitoringu miejskiego Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-03-03 2021-03-09 14:00 --
UMW-S.ZO.1.2021 Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Urzędzie Miejskim we Władysławowie oraz w jednostkach podległych. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-03-02 2021-03-10 10:00 --
RIiGK.ZO.6.2021 Gmina Władysławowo zaprasza do złożenia oferty cenowej brutto na usługi kominiarskie w budynkach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy. Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-02-25 2021-03-02 12:00 --
RŚiGO.ZO.6a.2020 Montaż i demontaż oraz utrzymanie ozdób świątecznych stanowiących własność Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe (otwarte) Usługi 2020-11-18 2020-11-25 10:00 --
SM..ZO.01.2020 Usługa Monitoringu Miejskiego Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2020-03-03 2020-03-06 14:00 --
RIiGK.ZO.33.2019 Wykonanie robót budowlanych związanych z przywróceniem równości na terenie boiska przy Szkole Podstawowej przy ulicy J. Słowackiego w Jastrzębiej Górze, dz. nr 33/6 zgodnie z ekspertyzą (zał. nr 2) oraz sezonowa konserwacja nawierzchni z trawy syntetycznej zgodnie z instrukcją użytkowania i konserw Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2019-07-18 2019-07-30 12:00 --
SM.ZO.02.2019 Usługa monitoringu Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2019-03-04 2019-03-06 12:05 --
RIiGK.ZO.6.2019 Wykonanie elementów uzupełnienia wiaty piknikowej w Tupadłach Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2019-02-19 2019-02-22 12:00 --
SM.ZO.01.2019 Usługa monitoringu Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2019-02-19 2019-02-28 12:00 --
RIiGK.ZO.51.2018 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic informacyjnych i ulotek Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2018-12-13 2018-12-19 12:00 --
ROP.ZO.14.2018 REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 201 i 202 NA II PIĘTRZE W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO WE WŁADYSŁAWOWIE PRZY UL. GEN. J. HALLERA 19, 84-120 WŁADYSŁAWOWO (zapytanie ponowne) Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2018-11-21 2018-11-27 08:00 --
ROP.ZO.13.2018 REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NR 201 i 202 NA II PIĘTRZE W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO WE WŁADYSŁAWOWIE PRZY UL. GEN. J. HALLERA 19, 84-120 WŁADYSŁAWOWO Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2018-11-09 2018-11-16 23:59 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa