Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

RIiGK.ZO.6.2023 Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku polskim zgodnie z przepisami odrębnymi, 11 zestawów słupków parkingowych automatycznych do montażu pod gruntem wraz z centralami sterującymi i niezbędnym oprzyrządowaniem Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-03-16 2023-03-24 09:00 --
ZFZ.ZO.2.2023 Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Władysławowo oraz aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo” Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-03-15 2023-03-24 12:00 --
RIiGK.ZO.3.2023 Opracowanie projektów zmian organizacji ruchu (oznaczenie pionowe i poziome) na drogach publicznych gminnych i powiatowych na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-03-21 2023-03-27 12:00 --
RIiGK.ZO.9.2023 Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego na terenie dróg gminnych i powiatowych Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2023-03-21 2023-03-27 12:00 --
RIiGK.ZO.7.2023 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ I DECYZJI/ZEZWOLEŃ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-03-22 2023-03-31 10:00 --
RIiGK.ZO.8.2023 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI PN: „PROJEKT ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO SKATEPARKU WE WŁADYSŁAWOWIE O ELEMENT HALF PIPE” Gmina Władysławowo Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-03-20 2023-04-03 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa